Post

Informacyjna, komunikacyjna i motywacyjna funkcja opakowania

Funkcja informacyjna, komunikacyjna i motywacyjna opakowania to funkcja opakowania, której celem jest przekazywanie informacji, w tym informacji promocyjnych i motywujących do sprzedaży i marketingu produktów.

Przekazywane informacje mogą obejmować następujące elementy:

 • oznakowanie produktu określające rodzaj produktu, jego ilość w opakowaniu, cenę, termin przydatności do spożycia, podstawę prawną, skład, nazwę producenta, a także różne kody i dane na opakowaniu: materiał, obowiązujące przepisy, sposób postępowania;
 • wskazówki dotyczące stosowania produktu i opakowania, wraz z odpowiednimi instrukcjami - na przykład dotyczącymi otwierania, ponownego zamykania, dalszego stosowania - jak również znaki ostrzegawcze
 • informacje o recyklingu, oznaczenie systemu recyklingu, znak zielonego punktu, wartość zabezpieczenia opakowania.

Szczegóły te są specyficzne dla każdego produktu i są na ogół bardzo zróżnicowane. W większości przypadków konieczne jest przestrzeganie przepisów prawnych, np:

 • Na opakowaniach środków spożywczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ich etykietowania, muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa produktu, jego skład, nazwa i adres producenta lub dystrybutora, data ważności;
 • Norma dla opakowań fabrycznych ustanawia ścisłe wymagania dotyczące oznakowania informującego o ilościowej zawartości produktu w opakowaniu, w tym wymagania dotyczące wielkości czcionki;
 • Opakowania dla towarów niebezpiecznych muszą być odpowiednio oznakowane;
 • Rozporządzenie w sprawie opakowań nakłada na producentów opakowań obowiązek umieszczania numeru grupy lub ikony identyfikującej materiał opakowaniowy w celu ułatwienia utylizacji opakowań;
 • Jeśli produkt przeznaczony jest na rynki międzynarodowe, ilość informacji na opakowaniu może być zwiększona poprzez podanie ich w więcej niż jednym języku. W takim przypadku informacja może być umieszczona na przewidzianych do tego celu elementach opakowania: obraz drukowany, etykieta, taśma banderolowa, indywidualna instrukcja obsługi, ulotki towarzyszące (np. dla palet z ładunkiem);

Ogólnym wymogiem jest, aby dostarczane informacje były jasne i dostępne (również pod względem językowym). Warunkiem wstępnym jest, aby informacje dostarczone przez producenta były dostępne dla konsumenta w formie tekstowej, obrazowej i graficznej.
Spełnienie tego warunku jest wspomagane przez funkcję informacyjną (funkcja komunikacyjna).

Drugim aspektem funkcji informacyjnej (komunikacyjnej, motywacyjnej) jest funkcja reklamowa. Artystyczny projekt opakowania, forma i rozwiązanie kolorystyczne, dobór materiału, czcionki, informacje obrazkowe, a także znak towarowy, metoda i technologia druku, wykończenie, rodzaj etykiety itp. służą identyfikacji produktu. Jednocześnie konieczne jest zachowanie racjonalnej równowagi pomiędzy wartością produktu i opakowania, treścią i formą przekazywanych informacji.

Opakowania luksusowe

Opakowania luksusowe to luksusowo zaprojektowane opakowania przeznaczone do celów reprezentacyjnych, takich jak pakowanie prezentów. Może to być np. jedwabiście pakowane pudełko z kartonu lub drewna, które jest ozdobione specjalnymi dekoracjami lub ma miękką wyściółkę. Opakowaniami luksusowymi są również pudełka wykonane z papieru o wysokim połysku lub szczególnie luksusowo zdobione torby do celów promocyjnych.

Utylizacja opakowań

Zużyte pojemniki i opakowania można poddać recyklingowi lub zutylizować. Przy ich usuwaniu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy:

 • recykling z zachowaniem większości surowca, np. wykorzystanie stłuczki szklanej lub przetopienie tworzyw sztucznych;
 • recykling z przekształceniem do postaci zbliżonej do surowca, np. poprzez rozbicie opakowań z tworzyw sztucznych na produkty podobne do ropy naftowej
 • Odzysk energii, który wykorzystuje energię zawartą w opakowaniach podczas spalania, np. jako energię cieplną;
 • biodegradacja. Folia aluminiowa i plastikowa folia wielowarstwowa musi być poddana recyklingowi poprzez odzysk energii.

Ekologiczny styl życia. Podstawą ekologicznego stylu życia jest miłość, rozsądek, duchowość i poczucie piękna.