Post

Interakcja między papierem a tuszem

Proces transferu tuszu zależy od wielu czynników

Zakończone zadanie drukowania uważa się za udane, jeśli atrament dobrze przylega. Tusz może mieć bardzo dobry połysk. W ramach jednego nakładu można osiągnąć doskonałą stabilność jakości. Jednakże, zadanie można uznać za udane, jeśli atrament zastygł, jest suchy i nie przywiera ani nie ściera się z podłoża drukowania.

Dokręcanie farby oznacza również, że ma dobrą przyczepność z powierzchnią materiału do drukowania: jeśli przez naciśnięcie palcami mocno na arkusz i uruchomienie filmu farby na jego powierzchni, a film farby nie jest uszkodzony przez test paznokci, oznacza to, że jest mocno ustawiony. Test paznokciowy nie oznacza drapania ostrą krawędzią paznokcia; test paznokciowy wymaga, aby płaską i gładką powierzchnią palców przejechać po warstwie farby, mocno dociskając palce do nadruku. Pragnienie drukarza, aby farba szybko wyschła i dobrze się wchłonęła jest całkiem zrozumiałe: odbitki powinny być jak najszybciej przekazane do dalszej obróbki lub do uszlachetnienia powierzchni. Czynności te wymagają odwracania odbitek i wywierania nacisku na ich powierzchnie, co wymaga wysuszenia warstwy farby.

Przez utrwalenie rozumie się przejście farby drukarskiej ze stanu ciekłego w stały, że nie wszystko w tym procesie jest szczegółowo zbadane i że podczas utrwalania farby drukarskiej w druku offsetowym na większości materiałów drukarskich odgrywa również rolę proces nasiąkania, tzn. wnikania spoiwa w system kapilarny i w pory papieru powlekanego lub w strukturę włóknistą niepowlekanego papieru i kartonu.

Prawdą jest, że technologia druku offsetowego może być również stosowana do drukowania materiałów, które nie mają zdolności absorpcyjnych. Ale tutaj mówimy tylko o suszeniu przez utlenianie. Nie będziemy rozwodzić się nad zaletami i wadami suszenia ultrafioletowego, zaletami suszenia przez efekt termiczny promieniowania podczerwonego. Istnieje również bogata literatura fachowa dotycząca tych zagadnień, opisująca teorię i praktykę systemów utwardzania farb.

Chcielibyśmy zatrzymać się na fakcie, że obecnie, tak jak i wcześniej, przemysł druku offsetowego napotyka na trudności w procesie utrwalania farby. Dlatego skupmy się na kilku aspektach, które mają duże znaczenie dla procesów utrwalania farby w druku offsetowym.

Czynnikami negatywnie wpływającymi na proces wiązania farby są:

  • Nadmiernie kwaśny roztwór nawilżający (wartość pH poniżej 5,0);
  • Emulgowanie farby drukarskiej w połączeniu z niedostatecznym usuwaniem farby lub nadmierną podażą roztworu zwilżającego (nadmierna zawartość wody w farbie drukarskiej);
  • Wartość pH papieru (pH mniej niż 5,0);
  • Absorbency rate - chłonność;
  • Nieprawidłowo dobrane atramenty podczas drukowania na materiałach niewchłaniających wilgoci;
  • Współdziałanie kilku niekorzystnych czynników.
  • Nadmierna kwasowość roztworu nawilżającego prowadzi do trudności w procesie wiązania farby.

Ilość propozycji dodatków kwasowych w roztworze tłumiącym jest niemal nieograniczona. Istnieją różne koncentraty do różnych zastosowań, dla różnych potrzeb i dla różnej jakości wody. Dostępne są dodatki do czyszczenia płyt, do uwalniania wewnętrznego naprężenia wody, do redukcji zawartości alkoholu, do redukcji cieczy tłumiącej, do wymiany gumy, do zapobiegania utlenianiu płyt, do zapobiegania gromadzeniu się farby na wałkach i oczywiście do zapobiegania gołym lub lepkim wałkom.

Oczywiście, wiele preparatów ma różne właściwości praktyczne i praktycy często mają różne opinie na ich temat

. Ale dzisiaj nie można się obejść bez dodatków w roztworach nawilżających w druku offsetowym. Minęły już czasy, gdy powszechne było dodawanie kwasu fosforowego lub siarkowego do roztworu nawilżającego w celu zwiększenia kwasowości. Jednak nawet dziś zdarzają się przypadki, że dodatki są dodawane bez dozowania i niezgodnie z instrukcjami producenta. Jest to jedno z nieszczęść związanych z trudnościami w przyczepności farby. Występują one nie tylko wtedy, gdy wartość pH jest poniżej 5,0, ale również wtedy, gdy mieści się w normalnym zakresie 5,0 do 6,0, ponieważ stosowanie koncentratów buforowych i ich przedawkowanie nadal utrzymuje roztwór w docelowym zakresie. Tutaj prawidłowa kontrola powinna być przeprowadzona poprzez pomiar i przewodności za pomocą konwencjonalnych przyrządów pomiarowych. Rozwiązaniem problemu jest prawidłowe dozowanie, a następnie dokładne odmierzanie Należy również sprawdzić w praktyce, czy stosując się do zalecanego przez dostawcę dozowania, można dobrze i w dobrej jakości wykonać druk offsetowy.

Podawanie roztworu nawilżającego w druku offsetowym powinno być równomierne i minimalne.

Ta rada jest tak stara jak sama technologia druku płaskiego i nie jest zbyt przyjemne, aby specjalista po raz kolejny udzielał takich porad. Ale trzeba to zrobić, bo do tej pory niestety nie ma takiego niedrogiego urządzenia pomiarowego do warunków produkcyjnych, za pomocą którego drukarka może obiektywnie zmierzyć podawanie roztworu nawilżającego. Tutaj jesteśmy dopiero na początku podróży. Ale wszystko wskazuje na to, że to się zmieni. Roztwór tłumiący w druku offsetowym jest równie ważny jak farba drukarska, dlatego też musi stać się dokładnie mierzalną wielkością. W międzyczasie nie pozostaje nam nic innego, jak powtórzyć starą prawdę: jak najmniej płynów tłumiących, ale tyle, ile jest konieczne. Problem interakcji farba-papier był dotychczas rozpatrywany tylko w przypadku tradycyjnego druku offsetowego. To nie jest przypadek. Ta interakcja jest najbardziej problematyczna w druku offsetowym, ponieważ farba i papier w druku offsetowym są poddawane szczególnie surowym warunkom. Nie należy również zapominać, że w procesie tradycyjnego druku offsetowego bierze udział również roztwór nawilżający. Można nawet powiedzieć aforystycznie: to nie farba drukarska zabija offset, to woda zabija offset.