Post

Historia druku offsetowego

Technologia druku offsetowego (offsetowo-rotacyjnego) narodziła się w Anglii, kraju, w którym na początku XX wieku zdefiniowano dążenie do stworzenia pięknego stylu i formy nawet zwykłej książki. Druk offsetowo-rotacyjny to druk litograficzny rotacyjny z wykorzystaniem maszyny drukarskiej o trzech cylindrach - płytowym, offsetowym i drukującym. Należy zauważyć, że druk jest wytwarzany przez obracanie kilku cylindrów, gdy materiał przechodzi między nimi.

Druk odbywa się wzdłuż linii styku dwóch cylindrów - offsetowego i drukującego. Tworzenie nawet wysokociśnieniowego druku nie wymaga skomplikowanych mechanizmów i dużych sił nacisku, jak w przypadku tworzenia nacisku pomiędzy płaskimi powierzchniami. Ale oczywiście cylinder, na którym ma być umieszczona płyta drukarska gotowa do druku, nie jest wykonany z kamienia litograficznego. Płyty cynkowe lub aluminiowe, poddane pewnej obróbce chemicznej, która nadaje ich powierzchni kwasowość niezbędną przy zwilżaniu wodą, posiadają, gdy są z nich drukowane, właściwości kamienia litograficznego przy nakładaniu rysunków i tekstu pogrubioną farbą.

Jednak już w 1880 roku Vuaren zastosował gumowy cylinder do druku litograficznego na szorstkim papierze, ale nie był to jeszcze druk rotacyjny, lecz już offsetowy. Maszyna Vuarena posiadała płaski kamień litograficzny, z którego farba była przenoszona na gumowy cylinder, a druk odbywał się z tego cylindra.

Technologia ta została wprowadzona w życie jako odpowiedź na potrzebę ekonomiczną XX wieku - znalezienia najtańszej technologii druku przemysłowego na najtańszym papierze. Dzięki offsetowym właściwościom gumowej wstęgi, a zwłaszcza jej elastyczności, podczas druku offsetowego dobrze przenosi ona kolor na każdy rodzaj papieru.

"Jest rzeczą znamienną, że dopiero lata 1923 i 1924 przyniosły wiele modeli maszyn, które umożliwiły wykorzystanie offsetu do druku rotacyjnego gazet: nie ma to znaczenia w przypadku czasopism ilustrowanych - obfitość obrazków obok tekstu w tych czasopismach dostarcza najwdzięczniejszego materiału dla druku offsetowego, który daje dość artystyczne obrazki do tanich wydań" (książka Szelkunowa). (z książki Shelkunova).