Post

Rola broszur w kampanii marketingowej organizacji

Podczas opracowywania kampanii reklamowej marketerzy mają pytanie - jak zaprojektować książeczkę tak, aby zainteresowała konsumenta, przyniosła mu informacje o firmie, produktach i usługach.

Książeczka jest kartką, która jest zaklejona z obu stron i ma 2-3 zagięcia. Poligrafia produkowana jest z wysokiej jakości papieru. Umieszczane są w nim teksty reklamowe lub informacyjne, zdjęcia, obrazki, schematy, logotypy, kontakty do firm. Broszury są wykorzystywane jako narzędzie do masowej dystrybucji informacji. Projekt, jakość papieru i druku, tekst i obrazy wpływają na skuteczność nośnika reklamowego.

Cechy charakterystyczne produkcji broszurowej

Produkcja broszur - druk materiałów promocyjnych, które przyciągają uwagę grupy docelowej. Ten produkt poligraficzny jest tańszy niż zamawianie katalogów hurtowych. Zaletą jest możliwość dystrybucji:

 • Poprzez promotorów.
 • W centrach handlowych, biurach, na stolikach w kawiarniach.
 • Na prezentacjach, targach, wystawach.
 • Drogą pocztową.

Książeczki reklamowe produkowane są bez użycia elementów mocujących (zszywek, spinaczy, sprężyn, nici). Krzywizny powstają dzięki działaniu mechanicznemu - metodzie składania. Uwagę potencjalnych klientów przyciągają produkty składane wzdłuż, w poprzek, "akordeon", transformator, trójkąt czy koperta.

Jakie informacje powinny znaleźć się w książeczce?

Treści tekstowe muszą zachęcać ludzi do działania. Potencjalni klienci rzadko czytają informacje w całości. Aby wzbudzał zainteresowanie, tekst powinien być łatwy do zapamiętania, odpowiadać preferencjom i potrzebom człowieka, oddziaływać na zmysły niebanalnym hasłem reklamowym, jaskrawą kolorystyką i oryginalną formą.

Co powinno znaleźć się w książeczce:

 • Uzasadniona argumentacja korzyści.
 • Skuteczne przedstawienie argumentów i formy, w jakiej wyrażony jest przekaz reklamowy.
 • Odpowiednie środki językowe i stylistyczne.

Sukces tekstu reklamowego zależy od zgodności przesłanek z potrzebami potencjalnego klienta. Argumentacja budowana jest w oparciu o wiedzę o produkcie, z uwzględnieniem preferencji nabywców i celów marketingowych reklamy.

Właściwe jest łączenie elementów kilku stylów językowych. Przykładowo, reklamodawcy zwracając się do konsumentów stosują styl konwersacyjny ("Oferujemy Państwu...", "Możecie Państwo...", "Spodoba się Państwu...").

Wymagania dotyczące tekstu reklamowego:

 • Targetowanie - obecność zalet, cech produktów, które odróżniają je od podobnych ofert.
 • Konkretność, argumentacyjność - poparcie zapisów faktami, argumentami, przykładami, odrzucenie definicji abstrakcyjnych ("unikalny", "niestandardowy", "specyficzny").
 • Logiczność - spójna prezentacja informacji, kompletność bloków reklamowych i informacyjnych.
 • Prostota, dostępność - brak specjalnej terminologii, nomenklatury, stosowanie prostych zdań, łatwych do zrozumienia definicji.
 • Zachęcanie do działania - użycie rzeczowników i czasowników w celu pobudzenia do działania.
 • Oryginalność - zainteresowanie kupującego wzbudza zabawny tekst z trafnymi sformułowaniami.
 • Umiejętność czytania i pisania - brak błędów, dokładne użycie słów, zgodność leksykalna.
 • Emocjonalne - zdania pytające, apele, które wywołują reakcję emocjonalną.
 • Spójność informacji - najpierw podajesz informacje o produkcie lub usłudze, a następnie dane kontaktowe.